Som landet ligger

For omkring 2.500 år siden diskuterede man i Grækenland hvorvidt Jorden er rund, og allerede i år 240 f.v.t. udregnede geografen Eratosthenes med stor nøjagtighed Jordens diameter og omkreds. I dag har vi beregnet dens overfladeareal, dens masse og vægtfylde, og har ret så sikre beregninger på mængderne af alle de råstoffer den består af; vi har registreret dem i grundstoffernes periodiske system. Desuden ved vi indtil videre ikke bedre end at Jorden er den eneste planet i universet der har så enestående betingelser for det liv som vi kender. Alligevel lever vi lokalt og globalt under politiske og økonomiske systemer, der forudsætter kontinuerlig vækst og dermed et stigende forbrug af Jordens begrænsede råstoffer. ’Fanget i vores eget net’.

’Som landet ligger ’ er produceret i samarbejde med Klavs Weiss, 2022
Udstillet i Kunstvinduet, København SV, 15. januar – 22. februar 2023 (Mål tilrettet gulvet i gallerirummet: 2 x 2,5 x 0,8 m)
og på Vrå-udstillingen, Vrå, 29. juli – 27. august 2023 (3 x 3,5 x 0,8 m)

Mål: variabelt. Materialer: blikrør, kunstgræs, PVA-lim, samt brugt papemballage (indsamlet i containere ved diverse køkken-, vvs-, tv & radio- og møbelforhandlere), der har været brugt til at beskytte de varer, vi alle sammen er storforbrugere af.

Som landet ligger