Selde Selected

’Selde Selected – 90 postkort fra Selde’ er et billedkunstprojekt under Skulpturlandsby Selde 2014-2015 v/ Klavs Weiss og Karen Havskov Jensen, der visualiserer en anderledes historie om landsbyen og dens ’seværdighed’ samt skaber nye interaktioner og styrker fællesskabet.
Igennem et år havde vi en redaktion i en skurvogn i Selde, hvorfra vi i fastlagte perioder arbejdede ’i marken’ med at indsamle materiale til et postkortalbum, der indeholder vores bearbejdning af interviews, fotos mm., opsamlet i Selde og omegn – et kalejdoskopisk nuanceret billede af livet i Nordsalling – personligt og kunstnerisk fortolket.
Albummet er trykt med tekst og sort-hvide fotos, hvori der på strategisk vigtige steder mangler 90 felter på 8,8 x 13 cm, og 90 forskellige postkort trykt i 4 farver passer til disse felter.
Den 18. september 2015 var alle inviteret til et spektakulært bankospil, hvor hver enkelt fik et gratis postkortalbum udleveret, og et stort antal ’lykkeposer’ med postkort blev udloddet som banko-præmier.
Restoplaget distribueredes sådan, at det skabte mest mulig leg og interaktion i lokalområdet i form af forskellige spil med postkortene, byttearrangementer mm. Bankoaftenen satte en proces i gang, der fulgt op af andre tiltag gjorde det muligt for folk selv at spille/bytte/etc. sig til at få deres Selde Selected-album gjort komplet.
Læs mere om projektets proces på: www.selde-selected.blogspot.dk
Download postkortalbummet her

Summary in English
‘Selde Selected – 90 postcards from Selde’ is a visual art project by Klavs Weiss and Karen Havskov Jensen. The project is a part of ‘Sculpture Village Selde 2014-2015 – a platform for sculpture experiments in the public space’, and Selde is a small village on the peninsula Salling in Jutland, Denmark.
The ambition of the project ‘Selde Selected’ is to visualize a different story about the village and its ‘point of interest’ and to contribute to a reinforcing of the local community and a creating of new interactions.
For a year, we had an editorial in a trailer in Selde, and from this we have worked periodically ‘in the field’ to collect material for a postcard album containing our processing of interviews, photos etc., collected in Selde and environs – a kaleidoscopic and nuanced picture of life in North Salling – personally and artistically interpreted.
The album, printed with text and black and white photos, has in strategically important places 90 empty rectangles of 8.8 x 13 cm, and a collection of 90 different postcards printed in four colors match these rectangles.
On 18 September 2015 everybody was invited to a spectacular bingo with entertaining items.  Each participant received a free postcard album at the entrance, and the bingo prizes were a large number of ‘lucky bags’ with postcards.
The remaining albums and postcards were distributed in a way that created maximum play and interaction in the local community in the form of different games with postcards, barter arrangements etc. The bingo started a process, and followed by other initiatives it enabled people to play / swop / etc. in order to make their ‘Selde Selected’ albums complete.
Follow the process of the project on: www.selde-selected.blogspot.dk
Download the post card album here (Sorry – all the text is in Danish…)