At jeg må kunne se

(2006)

Teksten “At jeg må kunne se!” (Mark 10,51 / Luk 18,41) syet i den internationale blindeskrift Braille.

The text “That I may receive my sight!” (Mark 10,51 / Luke 18,41) sewn in Braille writing.