‘Sokkesamlingen’, Silkeborg Kunsthal (Baggesensvej 25) 29. oktober – 30. november 2023

Vinterudstilling 2023/2024, Kunstbygningen i Vrå, 25. november 2023 – 25. februar 2024