Sabro Plejecenter

Udsmykning af plejeboligenhed på Sabro Kirkevej 151, indviet den 7. oktober 2015.

Udsmykningen tager afsæt i ’luftfotoet af gården’ – det store indrammede luftfoto af ens egen gård, som man havde hængende over sofaen på enhver gård med respekt for sig selv rundt om i landet i efterkrigstiden og frem, – og således også i Sabro jævnfør Sabro-Fårup Lokalhistoriske Samling.

Udsmykningen er 4 ’stationer’, der hver består af et tredimensionelt tekstilt ’kort’ monteret på væggen og med en bænk nedenfor. ’Kortet’ eller ’luftfotoet’ er ikke en specifik gård i Sabro, men det er et landskab, der henter inspiration i området, dels ved at hente nogle landskabselementer fra området ind og dels ved, at de 4 kort ikke er rektangulære, men i sig selv udgør et stiliseret omrids af sognegrænserne for henholdsvis Sabro sogn samt et par af nabosognene: Fårup sogn, Borum sogn og Lyngby sogn.

De 4 kort har alle tekstile ’guldrammer’, og kortene har derudover hver sin hovedfarve og hver sin lyd – når man sætter sig på bænken får man via en lille højtaler i loftet 2 vers af en sang fra Højskolesangbogen, der har med landskabet, markarbejdet eller årets gang at gøre (sensoren til afspilning af lyd kan derefter ikke aktiveres de næste 20 minutter). De 4 sange er ’Jeg bærer med smil min byrde’ (Tekst: Jeppe Aakjær, 1906. Melodi: Carl Nielsen, 1915), ’Når vinteren rinder i grøft og i grav’ (Tekst: Johannes Skjoldborg, 1897. Melodi: Joh. Torrild, 1907), ’Marken er mejet’ (Tekst: Adolph Recke, 1868. Dansk folkemelodi), ’I skovens dybe, stille ro’ (Tekst: Fritz Andersen, 1868. Dansk folkemelodi).

Musik & arrangement: Christian Risgaard
Sang: Johanne Buus Andersen
Teknik: Musalk
Foto: Poul Ib Henriksen

Borum sogn
Borum sogn
Fårup sogn
Fårup sogn
Lyngby sogn
Lyngby sogn
Lyngby sogn
Sabro sogn
Sabro sogn