Travelling New Places

(2007)

Nr. 11

Travelling New Places
Hvilken nødvendighed drev tidligere århundreders opdagelsesrejsende til at begive sig ud i de hvide pletter på landkortets fjerne kontinenter uden at vide, hvad der her ville møde dem? Hvad har de følt, når de med deres utilstrækkelige udstyr stod overfor ukendte og uigennemskuelige udfordringer og farer?
Der er dem, der hævder, at menneskets indre liv – på grund af sin utilgængelighed, størrelse og rigdom – er det kontinent, der er mindst udforsket af mennesket. Hertil begiver nogle opdagelsesrejsende sig drevet af en indre nødvendighed eller af eventyrlyst og overskud. Andre, der hellere var blevet hjemme, finder pludselig en dag sig selv lukket ude fra alt det kendte og hjemmevante og må herfra forsøge at udstikke en ny kurs ind i det fremmede.
Jeg begav mig altså ud i et af de hvide områder, som mit landkort er så rigt på. Jeg fandt et kontinent med en vildsom og genstridig natur og uberegnelige indfødte, men også med særprægede og smukke landskaber og en farvestrålende flora og fauna. De indfødte var langtfra til sinds at lade sig bestikke med glasperler, og mit medbragte udstyr viste sig også på anden vis ubrugeligt, mens jeg på den anden side savnede ting, som det aldrig ville være faldet mig ind at medbringe.
De trofæer, jeg hjembragte fra ekspeditionen, var så anderledes end jeg havde forestillet mig dem.

Travelling New Places
Which imperative was it that drove ancient explorers to venture into the world map’s unexplored areas on the distant continents without knowing what would meet them there? What did they feel when, with their insufficient equipment, they faced unknown and impenetrable challenges and dangers?
Some people maintain that man’s inner life – because of its inaccessibility, size, and abundance – is the continent the least explored by man. To this place some explorers venture, impelled by an inner urge or by a love of adventure and an abundance of energy. Others, who would rather have stayed at home, suddenly one day find themselves shut off from everything well-known and familiar and must from this place try to plot a new course into the unfamiliar.
Consequently, I ventured into one of the unexplored areas that my personal map is so rich in. I found a continent with a pathless and refractory nature and unpredictable natives, but also with distinctive and beautiful landscapes and a colourful flora and fauna. The natives had no intentions of letting themselves be bribed with glass beads, and also in other ways my own equipment seemed useless, while, on the other hand, I missed things that it would never have occurred to me to bring.
The trophies I brought home from the expedition were so different from what I had imagined.

Nr. 1
Nr. 2
Nr. 12
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6
Nr. 7
Nr. 8
Nr. 9
Nr. 10