Impermanence

(2024)
Et mobilt garderobestativ er blevet befolket med 6 trøjer købt i genbrugsbutikken, 3 beige og 3 røde. De 3 røde trøjer er helt eller delvis trævlet op, blevet omarbejdet og indgår nu bl.a. som en viderebearbejdelse af de 3 beige trøjer. Fælles for alle trøjerne er, at de er på vej fra ét stadie til et andet.